Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie

Regulamin Domku

 1. Do korzystania z domku uprawnione są tylko osoby zgłoszone podczas rezerwacji.
 2. Najemca nie może przekazywać i udostępniać domku osobom trzecim.
 3. Kaucja wynosi 200zł i jest zwracana w dniu wyjazdu.
 4. Domek jest posprzątany i taki należy zostawić po swoim pobycie.
 5. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających.
 6. Za rzeczy i pieniądze pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności dotyczy to również samochodów pozostawionych na parkingu.
 7. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru.
 8. Ognisko rozpalamy tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
 9. Grilla nie rozpalamy na tarasie oraz pod zadaszeniem domku.
 10. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu zaistniałe w trakcie pobytu w domku, na jego terenie oraz na placu zabaw.
 12. Dotyczy to osób wynajmujących domek, dzieci oraz osób go odwiedzających.
 13. Wynajmujący są ubezpieczeni we własnym zakresie. Cena wynajmu domku nie obejmuje ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.
 14. Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia domku przez Gości nie przestrzegających regulaminu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI

1. Goście korzystają z Jacuzzi bezpłatnie.

2. Zapalenie w piecu Jacuzzi i nagrzanie tylko przez osoby dorosłe po uprzednim zapoznaniu się z zasadami rozpalania w piecu. Drewno do pieca znajduje się na terenie działki po wcześniejszej informacji udzielonej przez właściciela o miejscu składowania opału.

3. Po rozpaleniu w piecu, należy pilnować temperatury w Jacuzzi. Zalecana temperatura to 36 stopni Celsjusza. Termometr jest dostępny w Jacuzzi.

4. Nie dotykać rury kominowej przy Jacuzzi gdyż grozi to poparzeniem.

5. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

6. Z Jacuzzi nie mogą korzystać Goście:

a) cierpiący na jakiekolwiek dolegliwości/choroby kardiologiczne, neurologiczne, gastryczne, psychiczne, urologiczne, ginekologiczne, dermatologiczne,

b) cierpiący na choroby układu krążenia lub/i choroby układu oddechowego,

c) u których występuje jakakolwiek infekcja wirusowa lub bakteryjna, która może być zaraźliwa dla innych drogą kropelkową lub poprzez płyny/wydzieliny ustrojowe,

d) którym lekarz zabronił korzystania z Jacuzzi, ciepłych kąpieli lub przebywania w wysokich temperaturach.

7. Właściciel nie ma obowiązku sprawdzania stanu zdrowia Gości korzystającego z Jacuzzi, a w szczególności Właściciel nie ma obowiązku sprawdzać czy Goście nie dotyczą wyłączenia określone w pkt.7 lub/i pkt.11 niniejszego regulaminu.

8. Jednocześnie w Jacuzzi może przebywać maksymalnie 6 osób.

9. Przed wejściem do Jacuzzi należy stopy przepłukać w wanience znajdującej się przed schodkami.

10. Osobom korzystającym z Jacuzzi zabrania się :

a) wchodzenia do Jacuzzi w obuwiu,

b) skakania do Jacuzzi,

c) wchodzenia do Jacuzzi w inny sposób niż przy użyciu schodków,

d) wylewania wody z Jacuzzi,

e) siadania na brzegu Jacuzzi,

f) nurkowania w Jacuzzi,

g) niszczenia Jacuzzi, zaśmiecania i brudzenia Jacuzzi oraz terenu wokół Jacuzzi,

h) wprowadzania zwierząt do Jacuzzi,

i) jedzenia i/lub picia w Jacuzzi,

j) wnoszenia do Jacuzzi szkła, naczyń szklanych, ostrych przedmiotów i wszelkich innych przedmiotów,

k) korzystania z Jacuzzi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

l) Manipulowanie przy dyszach i pokrętłach

11. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

12. Wejście do Jacuzzi jest możliwe tylko po uprzednim skorzystaniu z prysznica.

13. Osoby korzystające z Jacuzzi zobowiązane są do przestrzegania poleceń Właścicieli Właścicielu i bezwzględnego podporządkowania się ich nakazom.

14. Korzystanie z Jacuzzi przez Gości nie jest nadzorowane przez ratowników ani przez Właściciel, więc Goście korzystają z Jacuzzi na własne ryzyko.

15. Ośrodek ponosi wobec Gości odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym za szkody spowodowane z przyczyn technicznych dotyczących Jacuzzi.

16. Osoby niszczące lub uszkadzające Jacuzzi ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody.

17. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła jacuzzi będzie obciążona kosztami wymiany wody . W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.

18. Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania Jacuzzi należy zgłaszać Właścicielowi Właścicielu

 

UWAGA! DŁUŻSZE KORZYSTANIE Z WANNY JACUZZI ŁĄCZNIE Z PRZEBYWANIEM W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU . SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE.

Regulamin korzystania z Sauny

1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.

2. Przy korzystaniu z sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania.

3. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe. W saunie może przebywać jednocześnie max. 6 osób.

4. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie i dzieci pod nadzorem osób dorosłych.

5. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

6. Zapalenie w piecu Sauny i nagrzewanie tylko przez osoby dorosłe po uprzednim zapoznaniu się z zasadami rozpalania w piecu. Drewno do pieca znajduje się na terenie działki po wcześniejszej informacji udzielonej przez właściciela o miejscu składowania opału.

7. Dopuszczalnymi okryciami w saunie są ręczniki oraz kąpielowe.

8. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.

9. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.

10. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

11. W saunie suchej należy używać ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami sauny.13. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu płynów w organizmie.

14. Dopuszczalna - ze względów bezpieczeństwa - temperatura dla ciała w saunie suchej, to 85°C.

15. Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia.

16. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.

17. Do sauny zabrania się: - wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu, wykonywania zabiegów kosmetycznych, wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych, wnoszenia napojów alkoholowych, palenia tytoniu, niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

18. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić pomieszczenie.

19. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom: - bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym, osobom z chorobami krążenia, osobom chorującym na cukrzycę, osobom nietrzeźwym, kobietom ciężarnym, kobietom w czasie menstruacji.

20. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.

21. Właściciele obiektu nie odpowiadają za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.

Regulamin korzystania z kominka

Wynajmujący przekazując domek Najemcy udostępnia mu kominek opalany drewnem. Korzystanie z kominka jest możliwe wyłącznie w sposób wskazany przez Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w domku i na jego terenie podczas okresu najmu, powstałe z jego winy lub niedochowania ostrożności w sposobie korzystania z kominka wskazanym przez Wynajmującego.

Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbki na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z kominka przez Najemcę i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu.

Wynajmujący przekazując domek Najemcy informuje o zasadach bezpiecznego korzystania ze schodów znajdujących się wewnątrz domku, co Najemca potwierdza, akceptując niniejszy Regulamin. Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbki na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas korzystania ze schodów przez Najemcę i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz Nim w domku w okresie najmu.

Wynajmujący oświadcza, że na terenie posesji udostępnia Najemcy siekierę (narzędzie ostre) w celu cięcia drewna. Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbki na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas korzystania z w.w. siekiery, zwłaszcza z uwagi na jej użycie w sposób niewłaściwy, z niedochowaniem należytej ostrożności oraz użycie przez nieletnich, będących pod opieką odpowiedzialnych za nich osób dorosłych.